عضویت / نایریکا داناپور -آثارنقاشی

 

 

نام هنرمند : نایریکا داناپور- NAIRIKA DANAPOUR

کد عضویت : ۱۴۲

تحصیلات: فوق لیسانس زبان و‌ادبیات فارسی – دانشگاه علامه طباطبایی

شرح سوابق هنری : شرکت در نمایشگاه های داخلی متعدد
شرکت در نمایشگاه های گروهی خارج از کشور – ارمنستان – سوئد – ترکیه – ایتالیا

 

 

خرید اثر: 

نام هنرمند : نایریکا داناپور
نام اثر : طوطی
اندازه اثر : ۲۵ × ۴۰
تکنیک اثر : آبرنگ
سال خلق اثر : ۱۳۹۸
قیمت اثر : ۵ میلیون تومان

خرید اثر:

 

نام هنرمند : نایریکا داناپور
نام اثر : انار
اندازه اثر : ۲۵ × ۴۰
تکنیک اثر : آبرنگ
سال خلق اثر : ۱۳۹۸
قیمت اثر : ۵ میلیون تومان

خرید اثر: 

نام هنرمند : نایریکا داناپور
نام اثر : یاد قدیم
اندازه اثر : ۵۵ × ۳۵
تکنیک اثر : آبرنگ
سال خلق اثر : ۱۳۹۸
قیمت اثر : ۵ میلیون تومان

خرید اثر :