نمایشگاه آثار هنرمندان تذهیب در ایتالیا مهرماه۱۴۰۱

 

نمایشگاه هنرمندان عضو تذهیب

در گالری هارپکس فرنتینو

افتتاح شنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۱

مطابق با ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲

ساعت ۶ بعد از ظهر

 

دو تصویر پوستری که گالری هارپکس برای این نمایشگاه  چاپ نموده است

در بالای پوستر به ایتالیایی نوشتند

برج های باد
شعر مکان ها و سکوت

آثار به نماش درآمده هنرمندان ایرانی در فررنتینو