نمایشگاه هنرمندان گروه تذهیب در مرکز هنرهای نقش

 

نمایشگاه هنرمندان گروه تذهیب در مرکز هنرهای نقش

 

 

 

هیحدم تا بیست و دوم آبان ماه گالری مرکز هنرهای نقش میزبان آثار نقاشی گروه هنرمندان تذهیب 

 

 

حضور استاد تعریف و آقایان مهندس کاظمی و دکتر امیر حسن یعقوبی 

 

 

بازدید استاد دکتر حاج سید جوادی و جناب آقای زرگرباشی از نمایشگاه

 

 

 

 

 

 

 

بازدید جناب آقای دکتر اقبالی از آثار هنرمندان