عضویت / ژیلا عبادی – آثارنقاشی

 

ژیلا عبادی

ZHILA EBADI

کد عضویت: ۱۱۳-۹۷

 

کارشناسی ارشد مرمت اشیائ تاریخی و فرهنگی

شرکت در نمایشگاه خارجی دانشگاه ساپینزا.ایتالیا ۲۰۱۶

انتخاب یک اثر  به عنوان نماد ایرانی در دپارتمان هنرهای معاصر دانشگاه ساپینزا – ایتالیا ۲۰۱۶

نمایشگاه گروهی هارپاکس – فرنتینو – ایتالیا ۲۰۱۶

شرکت در آرت فر پارما – ایتالیا۲۰۱۷

شرکت در کانتم پورری آرت پادوآ – ایتالیا ۲۰۱۷

شرکت در کانتم پورری آرت پادوآ – ایتالیا ۲۰۱۸

شرکت در کانتم پورری آرت جنوا – ایتالیا ۲۰۱۹
نمایشگاه گروهی در نگار خانه شهر آوا
نمایشگاه انفرادی در فرهنگسرای ابن سینا
کیوریتور و شرکت کننده در نمایشگاه گروهی چاوشا
نمایشگاه گروهی نقش هنر

نمایشگاه گروهی عکاسان جوان

نمایشگاه گروهی گالری خط سفید

 

نام هنرمند : ژیلا عبادی
نام اثر : از مجموعه خاطره
اندازه اثر : ۶۰ × ۸۰
تکنیک اثر : اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
سال خلق اثر : ۱۳۸۸
قیمت اثر : ۲ میلیون تومان

خرید اثر:

 

 

 

نام هنرمند : ژیلا عبادی
نام اثر : خاطره
اندازه اثر : ۴۵ × ۳۵
تکنیک اثر : اکرولیک و رنگ روغن روی بوم
سال خلق اثر : ۱۳۸۷
قیمت اثر : ۱ میلیون تومان

خرید اثر :

 

 

 

نام هنرمند : ژیلا عبادی
نام اثر : خاطره
اندازه اثر : ۳۰ × ۶۰
تکنیک اثر : اکرولیک و رنگ روغن روی بوم
سال خلق اثر : ۱۳۸۸
قیمت اثر : ۹۰۰ هزار تومان

خرید اثر :

 

 

 

نام هنرمند : ژیلا عبادی
نام اثر : خاطره
اندازه اثر : ۲۵ × ۲۸
تکنیک اثر : اکرولیک و رنگ روغن روی بوم
سال خلق اثر : ۱۳۸۸
قیمت اثر : ۸۰۰ هزار تومان

خرید اثر : 

 

 

 

نام هنرمند : ژیلا عبادی
نام اثر : خاطره
اندازه اثر : ۶۰ × ۸۰
تکنیک اثر : اکرولیک و رنگ روغن روی بوم
سال خلق اثر : ۱۳۸۸
قیمت اثر : ۲ میلیون تومان

خرید اثر :