یزد ۰۷ : الهام شفیعی جاوید Elham shafiei javid

 

الهام شفیعی جاوید

Elham shafiei javid

کارشناس ارشد عکاسی

نمایشگاه گروهی با همکاری گروه تذهیب گالری شهر آوا
نمایشگاه گروهی دانشگاه ساپینزا ( رم – ایتالیا )    
نمایشگاه گروهی گالری هاریکس ( فرنتینو ، ایتالیا )
نمایشگاه گروهی با موضوع مادرانه گالری یاسمین 
نمایشگاه گروهی با موضوع زن و کار –  گالری زرنا
نمایشگاه گروهی تصویر سازی برج میلاد 
شرکت در آرت فر پارما  –  ایتالیا 
شرکت در آرت فر پادوا –  ایتالیا

شرکت در آرت فر جنوا –  ایتالیا

 شرکت در ۱۰ نمایشگاه داخلی

  مدرس رشته های هنرهای تجسمی   

 شرکت در نمایشگاههای ایرانی در رشته های نقاشی و در ورکشاپهای

 موزه موسیقی و دریافت عنوان برتر نقاشی 

 و داشتن سابقه تدریس هنر

 

نام :الهام شفیعی جاوید

نام اثر :کاروانسرای

اندازه۵۰×۷۰

تکنیک:میکس مدیا
قیمت اثر: پنج میلیون تومان

Elham shafiei javid
Caravanserai

_۵۰×۷۰

canvans_mixmedia
۲۰۲۰