یزد ۰۹ : مریم شایان MARYAM SHAYAN

نام هنرمند : مریم شایان
Artist Name : MARYAM SHAYAN

فوق دیپلم هنرهای تجسمی(نقاشی)
معلم نقاشی پایه ابتدایی و راهنمایی مدرسه سما در ساوه.به مدت پنج سال.

مربی نقاشی مجتمع کوثر در ساوه به مدت دوسال.

شرکت در نمایشگاه های گروهی در تهران.کرج وارشاد ساوه.

 

 

نام هنرمند : مریم شایان
نام اثر : میعاد با کویر
اندازه اثر : ۷۰×۵۰
تکنیک اثر : رنگ روغن و تکسچر
سال خلق اثر : ۱۳۹۹
قیمت اثر : دو میلیون تومان

Artist Name : MARYAM SHAYAN
The name of the Painting : Rendezvous with the desert
Style : surrealism
Materials : Oil paint and texture on canvas
Size:50×۷۰