یزد ۱۰ : محمد رامبد فرهودی مقدم MOHAMMAD RAMBOD FARHOODI MOGHADAM

 

محمد رامبد فرهودی مقدم

MOHAMMAD RAMBOD FARHOODI MOGHADAM

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد ( فوق لیسانس )
نمایشگاه گروهی در سنندج
نمایشگاه طراحی در سلیمانیه عراق
شرکت در همایش در باره اساینمنت در دانشگاه علم و فرهنگ تهران

 

نام هنرمند: محمدرامبد فرهودی مقدم
نام اثر: راویان باد
اندازه:۷۰*۵۰
تکنیک: عکاسی
سال خلق:۱۳۹۵
قیمت اثر: سه میلیون و هشتصد هزار تومان

MOHAMMAD RAMBOD FARHOODI MOGHADA

The name of the Photo: narrator the wind

Style:Materials
Size : 50 × ۷۰

 

نام هنرمند: محمدرامبد فرهودی مقدم
نام اثر: در امتداد باد
اندازه:۷۰*۵۰
تکنیک: عکاسی
سال خلق: ۱۳۹۵
قیمت اثر: سه میلیون و پانصد هزار تومان

MOHAMMAD RAMBOD FARHOODI MOGHADA

The name of the Photo:  along the wind

Style:Materials
Size : 50 × ۷۰