یزد ۱۱ : ژیلا عبادی ZHILA EBADI

ژیلا عبادی

ZHILA EBADI

نمایشگاه گروهی گالری کمال الملک سال ۸۱،نمایشگاه گروهی گالری سبحان سال ۸۵،

نمایشگاه گروهی تبریز ۸۸،نمایشگاه نگارخانه خطائی اردبیل در سال ۹۰

،نمایشگاه فستیوال ایزنیک – ترکیه،نمایشگاه انفرادی نگارخانه فدک اردبیل ،

نمایشگاه گروهی نگارخانه خطائی اردبیل سال ۹۲،نمایشگاه همدلی نگارخانه ابن سینا سال ۹۳،

نمایشگاه گروهی نگارخانه موزه موسیقی سال ۹۵،نمایشگاه گروهی نگارخانه موزه موسیقی،

نمایشگاه گروهی دانشگاه ساپینزا- ایتالیا، ” برگزیده نقاشی به عنوان نماد ایرانی در نمایشگاه دائمی دانشگاه ساپینزا،

کیوریتور گروه چاوشا نگارخانه ابن سینا، نمایشگاه گروهی چاوشا نگارخانه ابن سینا ،

نمایشگاه گروهی آرت فر پارما – ایتالیا،نمایشگاه انفرادی نگارخانه ابن سینا سال ۹۶

نمایشگاه گروهی عکس در گالری خط سفید،نمایشگاه گروهی نگارخانه موزه موسیقی،

نمایشگاه گروهی پارما – ایتالیا،نمایشگاه گروهی آرت پادوآ – ایتالیا،

نمایشگاه گروهی آرت جنوا – ایتالیا،نمایشگاه گروهی گالری صا ،نمایشگاه گروهی نگارخانه احسان ،

نمایشگاه گروهی خانه عکاسان ، نمایشگاه گروهی نگارخانه فردوس ،

نمایشگاه گروهی دانشگاه آزاد اسلامی، نمایشگاه گروهی نگارخانه ابن سینا ،

کیوریتور گروه چاوشا نگارخانه ابن سینا ، نمایشگاه گروهی هنرمندان معاصر باغ موزه قصر سال ۹۷ ،

نمایشگاه گروهی فتوآرت گالری خط سفید ، نمایشگاه گروهی در UNTITELD GALLERY – یونان ،

نمایشگاه گروهی گالری گلهای داوودی ، نمایشگاه گروهی در موسسه فرهنگی اکو ( گالری دیپلمات)،

نمایشگاه گروهی نگارخانه فرشچیان ،نمایشگاه گروهی نقاشی گالری خط سفید،

نمایشگاه گروهی خودنگاره نگارخانه آتشزاد ،نمایشگاه گروهی در پارما – ایتالیا ،

نمایشگاه گروهی آرت فر بین المللی پادوآ – ایتالیا ،انتخاب یکی از ۴ اثر گروه تذهیب به حراج آرت فر پادوآ -ایتالیا،نمایشگاه گروهی آرت فر جنوا- ایتالیا ، نمایشگاه گروهی مجازی آرت هیبسون در سال ۹۸ ،

نمایشگاه مجازی انفرادی نگارخانه ابن سینا در سال ۹۹

 

 

نام هنرمند : ژیلا عبادی
نام اثر : شهر زرین فام
اندازه اثر : 50×70
تکنیک اثر : اکرلیک ، رنگ روغن
سال خلق اثر : 1399
قیمت اثر : چهار میلیون و پانصد هزار تومان

Artist Name : ZHILA EBADI
The name of the Painting : Zarin Fam City
Style : 2019
Materials : Acrylic
Size:50×70

 

 

نام هنرمند : ژیلا عبادی
نام اثر : ضیافت بادگیرها
اندازه اثر : 50×70
تکنیک اثر : اکرلیک و رنگ روغن
سال خلق اثر : 1399
قیمت اثر : چهار میلیون و پانصد هزار تومان

Artist Name : ZHILA EBADI
The name of the Painting :BADGIRS HOSPITALITY
Style : 2019
Materials : Acrylic and Oil convos
Size:50×70