یزد ۱۳ : مولود لوایی MOLOOD LAVAEI

مولود لوایی

MOLOOD LAVAEI

دیپلم هنری

شرکت در نمایشگاه های ایرانی و خارجی حدود ۱۰ نمایشگاه انفرادی و گروه

          

 

نام هنرمند : مولود لوائی
نام اثر : بادگیرهای یزد ( ۱ و ۲ )
اندازه اثر : ۷۰×۵۰
تکنیک اثر : آب رنگ
سال خلق اثر : ۱۳۹۹
قیمت هر دو اثر : ۵ میلیون تومان

Artist Name : Fariba Lavaei
The name of the painting: Wind deflectors of Yazd
Materials : Watercolor
Size : 50 × ۷۰