یزد ۱۴ : مینا حسینی Mina Hosseini

مینا حسینی
Mina Hosseini

تحصیلات: لیسانس نقاشی
٧ سال تدریس طراحی نقاشی مینیاتور و بوم سازی و مبانی هنرهای تجسمی
در هنرستان پرتو هنر در شهر اصفهان،
٧ سال سابقه تدریس در حوزه هنری اصفهان در رشته نقاشی

سابقه تدریس در فرهنگسرای ملل و ادیشه هم اکنون در تهران –

۴ نمایشگاه گروهی برای هنرجویان در مقاطع مختلف –

در دو نمایشگاه گروهی در اصفهان و تهران شرکت کردم،

دو نمایشگاه فردی در سال ٩۶ و ٩٨ داشته و در ورکشاپ مسکو شرکت کردم.

 

نام هنرمند: مینا حسینی
نام اثر : باد گیرهای یزد
اندازه اثر : ۵٠*٧٠
تکنیک اثر: رنگ و روغن
سال خلق اثر: ١٣٩٩
قیمت اثر : سه میلیون تومان
Artist Name : Mina Hosseini
The name of the painting: badgirh Yazd
Style : Experssionism
Materials : oil paints
Size : 50 * 70