یزد ۲۱ : پروانه جعفری PARVANEH JAFARI

 

پروانه جعفری
PARVANEH JAFARI
مدرک‌تحصیلی: کارشناسی حقوق و کارشناسی پرستاری
سابقه هنری :
از نوجوانی به نقاشی علاقمند بودم و گاهی اوقات بامداد رنگی
،آبرنگ و رنگ و روغن نقاشی می کردم. بعدها نگاهم به هنر نقاشی جدی تر شد
و از سال ۹۷ در نمایشگاههای گروهی داخل و خارج از کشور
و همچنین نمایشگاه انفرادی در داخل کشور شرکت داشته ام .

 

نام هنرمند : پروانه جعفری
نام اثر : به سوی نور
اندازه اثر : ۷۰×۵۰
تکنیک اثر : رنگ و روغن روی بوم
سال خلق اثر : ۱۳۹۹
قیمت اثر : سه میلیون تومان

 Artist Name : PARVANEH JAFARI 

The Name of The painting: To The Light
style: Surrealism
Materials:oil paints
Size:50×۷۰