یزد ۲۵ : داود حق شناس DAVOOD HAGHSHENAS

داود حق شناس

DAVOOD HAGHSHENAS

مدرک تحصیلی :فوق دیپلم کامپیوتر
شرکت در چند نمایشگاه های مختلف
پژوهشگر و کارشناس هنری _نقد آثار هنری

نام هنرمند :داود حق شناس
نام اثر : کویر
تکنیک :ترکیب مواد
سال خلق اثر :۱۳۹۹
قیمت تابلو: سه میلیون تومان
Artist Name: DAVOOD HAGHSHENAS
The name of the pinting: desert
Materials:composition
Size:50×۷۰