دیدارهنرمند عزیزاستاد لوریس چکناوریان آهنگساز و رهبر ارکستر سمفونیک ارزنده ایرانی با مدیر عامل تذهیب اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

دیدارهنرمند عزیزاستاد لوریس چکناوریان آهنگساز و رهبر ارکستر سمفونیک ارزنده ایرانی با مدیر عامل تذهیب اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

دیدارهنرمند عزیزاستاد لوریس چکناوریان

آهنگساز و رهبر ارکستر سمفونیک ارزنده ایرانی

با مدیر عامل تذهیب اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

 

در این دیدار از استاد جهت شرکت در مراسم جشن پایان سال هنرمندان گروه تذهیب و اهدای لوح به هنرمندان گروه

دعوت بعمل آمد