دیداروملاقات هنرمند عزیز استاد شهرام ناظری با مدیر عامل تذهیب مردادماه ۱۳۹۸

دیداروملاقات هنرمند عزیز استاد شهرام ناظری با مدیر عامل تذهیب مردادماه ۱۳۹۸

 

دیداروملاقات هنرمند عزیز استاد شهرام ناظری با مدیر عامل تذهیب

مرداد ماه ۱۳۹۸

 

(استاد از کلکسیون وسایل شنیداری که قدمتی بیش از ۱۰۰ سال دارند نیز بازدید نمودند)