افتتاح نمایشگاه هنر برای همه در ۲۷ بهمن ماه ساعت ۱۶ در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران

افتتاح نمایشگاه هنر برای همه در ۲۷ بهمن ماه ساعت ۱۶ در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران

 

افتتاح نمایشگاه هنر برای همه در 27 بهمن ماه ساعت 16 در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران