هنر مدرن و معاصر حراج تهران تیرماه ۱۴۰۲

هنر مدرن و معاصر حراج تهران تیرماه ۱۴۰۲

بزرگترین رویداد فرهنگی برای فروش آثار هنری در کشور

27 تیرماه مراسم افتتاحیه و 30 تیرماه مراسم حراج (چکش)

برای اطلاع از آثار ارائه شده بر روی (دانلود کاتالوگ حراج تهران) در قسمت پایین تصویر کلیک نمایید

 

دانلود کاتالوگ حراج تهران