آرت فر بین‌المللی هنر جنوا-ایتالیا ۲۰۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲

آرت فر بین‌المللی هنر جنوا-ایتالیا ۲۰۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲

 

نمایش آثار هنرمندان عضو موسسه تذهیب در 

   آرت فر بین‌المللی هنر جنوا-ایتالیا ۲۰۲۴

بهمن ماه ۱۴۰۲

THE GENOVA INTERNATIONAL ART FAIR 

 CONTEMPORARY ART TALENT SHOW

 ARTE GENOVA February 2024

 

 

شرایط شرکت هنرمندان عضو تذهیب آبان ماه اعلام می گردد