هجدهمین نمایشگاه هنر معاصر حراج تهران

هجدهمین نمایشگاه هنر معاصر حراج تهران

 

هجدهمین حراج تهران ویژه آثار هنر معاصر ایران

 

 

از تاریخ دوشنبه۲۰ آذر ماه لغایت۲۴ آذر ماه ۱۴۰۲ برگزار می شود
آدرس : تقاطع اقدسیه و آجودانیه ساختمان آگرا

 

 

https://tehranauction.com/e-catalogue/1402-azar/

https://tehranauction.com/e-catalogue/1402-azar/