برگزاری مراسم افتتاحیه آثار هنرمندان گروه تذهیب شرکت کننده در نمایشگاه رم

برگزاری مراسم افتتاحیه آثار هنرمندان گروه تذهیب شرکت کننده در نمایشگاه رم

 

شروع برنامه با صحبت های رییس گالری آغاز شد .سپس استاد و باستانشناس معروف ایتالیایی پروفسور PAOLO GELSOMINO در مورد آثار هنری و باستانی ایرانی بخصوص بادگیرهای یزد سخنرانی خود را آغاز کرد و بعد از سخنرانی میهمانان از آثار نقاشی هنرمندان بازدید کردند.

 

 

 

 

نمایش آثار فاخر هنرمندان ایرانی در ایتالیا در خبرگزاری بین المللی تصویری ایران پرس