عضویت / الهام شفیعی جاوید – ELHAM SHAFIEIJAVID

Artist Name :ELHAM SHAFIEI JAVID

The name of the Painting : Sama Dance

Style : Persian painting

Materials : Airbrush and Acrylic

Size:50×70

کارشناس ارشد عکاسی

نمایشگاه گروهی با همکاری گروه تذهیب گالری شهر آوا
نمایشگاه گروهی دانشگاه ساپینزا ( رم – ایتالیا )    
نمایشگاه گروهی گالری هاریکس ( فرنتینو ، ایتالیا )
نمایشگاه گروهی با موضوع مادرانه گالری یاسمین 
نمایشگاه گروهی با موضوع زن و کار –  گالری زرنا
نمایشگاه گروهی تصویر سازی برج میلاد 
شرکت در آرت فر پارما  –  ایتالیا 
شرکت در آرت فر پادوا –  ایتالیا

شرکت در آرت فر جنوا –  ایتالیا

 شرکت در ۱۰ نمایشگاه داخلی

  مدرس رشته های هنرهای تجسمی   

 شرکت در نمایشگاههای ایرانی در رشته های نقاشی و در ورکشاپهای

 موزه موسیقی و دریافت عنوان برتر نقاشی 

 و داشتن سابقه تدریس هنر