عضویت / فاطمه جمشیدی – FATEMEH JAMSHIDI

Artist Name :FATEMEH JAMSHIDI

The name of the Painting : Sama Dance

Style : Neorialist 

 Materials : Oil and Acrylic Color and Coffee

Size:50×70

کاردانی گرافیک ( هنرهای تجسمی )

مربی نقاشی از سال ۱۳۸۰

آموزشگاه هنرهای تجسمی پالت زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای و فرهنگ و ارشاد اسلامی که خودم تاسیس کرده ام کار می کنم

برگزاری ۸ نمایشگاه که یک نمایشگاه انقرادی و ۷ نماشگاه برای هنرجویانم از سال ۸۵ تا به امروز داشته ام